مشاور مسکن املاک مدرن
 
 
مدیریت
آقای مهدی حقیقی
 
 
www.modern6020.blogfa.com
 
 
خرید و فروش - رهن و اجاره  - معاوضه - مشارکت در ساخت  
02633216020 : تلفن
09122610702 : همراه
کرج مهرشهر اراضی ساماندهی جنب پاسگاه : آدرس