مشاور مسکن املاک هوشیار خواه
 
 
مدیریت
آقای داوود هوشیار خواه
 
 
 
 
خرید و فروش - رهن و اجاره  - معاوضه - مشارکت در ساخت  
01133112016 : تلفن
09123768461 : همراه
ساری - طبرستان - انتهای فرجی - روبه روی کوچه مسجد : آدرس