مشاور مسکن املاک ملت
 
 
مدیریت
آقای محمد روشن بین
 
 
 
 
خرید و فروش - رهن و اجاره  - معاوضه - مشارکت در ساخت  
017-34336848 : تلفن
0911-947-8707 : همراه
گلستان - کردکوی - خیابان شهید رجایی - روبروی تربیت 27 : آدرس