مشاور مسکن املاک مدرن شهر
 
 
مدیریت
آقای مهدی جلیلی
 
 
 
 
خرید و فروش - رهن و اجاره  - معاوضه - مشارکت در ساخت  
0134-2535274 : تلفن
0911-341-2024 : همراه
لنگرود جاده چمخاله روبروی مسجد امام حسن مجتبی املاک مدرن شهر : آدرس