مشاور مسکن مشاور املاک کاج
 
 
مدیریت
آقای ضحاکی افخم
 
 
 
 
خرید و فروش - رهن و اجاره  - معاوضه - مشارکت در ساخت  
0831- 4249195 : تلفن
0918-718-7894 : همراه
کرمانشاه - کارمندان - ایستگاه 9 - بلوار سرباز محمدی : آدرس