مشاور مسکن املاک جلالیان
 
 
مدیریت
آقای قهرمانی
 
 
www.jalalyan.ir
 
 
خرید و فروش - رهن و اجاره  - معاوضه - مشارکت در ساخت  
0831-7283298 : تلفن
0918-333-1776 : همراه
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - پلاک 197 : آدرس